మాఘ అమావాస్య

మాఘ అమావాస్య
మాఘ అమావాస్య 
మాఘ అమావాస్య  రోజున పితృ దేవతలకు, పిండప్రదానం, తర్పణాదులను, ఇవ్వాలని చెప్పబడుతోంది. ఈ రోజున చేసే పితృ కార్యం వల్ల పితృ దేవతలు సంతృప్తి చెందుతారు.

Will be updated soon....

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post