పుత్రగణపతి వ్రతం

పుత్రగణపతి వ్రతం
పుత్రగణపతి వ్రతం 
ఫల్గుణ శుక్ల చవితి రోజు పుత్ర గణపతి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు. ఆ రోజున గణపతిని పూజించటం వలన పుత్ర సంతానం కలుగుతుందని భావిస్తారు. వినాయక చవితి రోజు ఆచరించే పూజా పద్దతిలోనే ఈ పూజను కూడా ఆచరించాలి.

Will be Updated Soon....

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post