దుర్వా గణపతి వ్రతం

దుర్వా గణపతి వ్రతం
దుర్వా గణపతి వ్రతం 
శ్రావణ శుక్ల చవితి రోజున దుర్వాగణపతి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు. కొన్ని ప్రాంతాలలో ఈ వ్రతాన్ని కార్తీక మాసములో ఆచరిస్తారు. వినాయక చవితి రోజున చేసే పూజా విధానాన్నే ఈ రోజు కూడా పాటిస్తారు. అయితే పూజ చివరలో ప్రత్యేకంగా లేత గరికతో సహస్ర నామార్చన గానీ, అష్టోత్తర శతనామాలతో గానీ స్వామిని స్తుతిస్తారు. 

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post