నాగ స్తోత్రం | సర్ప స్తోత్రం

నాగ దేవతలను అర్చించే ప్రముఖమైన నాగ స్తోత్రం. కొన్ని ప్రాంతాలలో దీనిని సర్ప స్తోత్రమని కూడా పిలుస్తారు.

నాగ స్తోత్రం
నాగ స్తోత్రం
నాగ దేవతలను అర్చించే ప్రముఖమైన నాగ స్తోత్రం. కొన్ని ప్రాంతాలలో దీనిని సర్ప స్తోత్రమని కూడా పిలుస్తారు. నాగ దేవతలను ఆరాధించే అన్ని సందర్భములలోనూ, నాగుల చవితి, నాగ పంచమి సందర్భంగా కూడా ఈ స్తోత్రమును పఠించాలి. 

బ్రహ్మలోకేచ సర్పః శేషనాగః పురోగమః|  
నమోస్తుతేభ్యహః సుప్రీతః ప్రసన్నః  సంతుమే సదా ||1|| 

విష్ణులోకేచ సర్పః వాసుకి ప్రముఖాశ్చయే|
నమోస్తుతేభ్యహః సుప్రీతః ప్రసన్నః  సంతుమే సదా ||2||   

రుద్రలోకేచ సర్పః తక్షక ప్రముఖస్తథా|
నమోస్తుతేభ్యహః సుప్రీతః ప్రసన్నః  సంతుమే సదా ||3|| 

ఖాండవస్య తథా దహే స్వర్గంచయేచ సమాశ్రితాః|
నమోస్తుతేభ్యహః సుప్రీతః ప్రసన్నః  సంతుమే సదా ||4||
  
సర్ప సత్రేచయే సర్పః ఆస్థికేనాభి రక్షితః|
నమోస్తుతేభ్యహః సుప్రీతః ప్రసన్నః  సంతుమే సదా ||5|| 

ప్రళయే చైవయే సర్పః కర్కోట ప్రముఖాశ్చయే|
నమోస్తుతేభ్యహః సుప్రీతః ప్రసన్నః  సంతుమే సదా ||6||
   
ధర్మలోకేచయే సర్పః వైతరణ్యాం సమాశ్రితాః|
నమోస్తుతేభ్యహః సుప్రీతః ప్రసన్నః  సంతుమే సదా ||7|| 

యే సర్పః పర్వత యేషుధారి సంధిషు సంస్థితః|
నమోస్తుతేభ్యహః సుప్రీతః ప్రసన్నః  సంతుమే సదా ||8||

గ్రామేవ యది వారణ్యేయే సర్పః ప్రచరంతిచ| 
నమోస్తుతేభ్యహః సుప్రీతః ప్రసన్నః  సంతుమే సదా ||9||

పృథ్వీయాంచైవయే సర్పః యే సర్పః బిల సంస్థితః| 
నమోస్తుతేభ్యహః సుప్రీతః ప్రసన్నః  సంతుమే సదా ||10||

రసాతలయేచ సర్పః అనంతాది మహాబలః| 
నమోస్తుతేభ్యహః సుప్రీతః ప్రసన్నః  సంతుమే సదా ||11|| 

||ఇతి నాగ స్తోత్రమ్ సంపూర్ణం|| 
Labels:

Post a Comment

[blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget