సోనాలి బెంద్రేకు కాన్సర్

సోనాలి బెంద్రేకు కాన్సర్
నటి సోనాలి బెంద్రే తను కాన్సర్ తో బాధపడుతున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ విషయమై తాను న్యూయార్క్ లో చికిత్స తీసుకుంటున్నట్లు, కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితుల సహకారం తో పోరాడుతున్నానని వెల్లడించారు. కాగా పలువురు నటీ నటులు ఆవిడ తొందరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తూ ట్వీట్లు చేసారు.

Sometimes, when you least expect it, life throws you a curveball. I have recently been diagnosed with a high grade cancer that has metastised, which we frankly did not see coming. A niggling pain led to some tests, which led to this unexpected diagnosis. My family and close friends have rallied around me, providing the best support system that anyone can ask for. I am very blessed and thankful for each of them. There is no better way to tackle this, than to take swift and immediate action. And so, as advised by my doctors, I am currently undergoing a course of treatment in New York. We remain optimistic and I am determined to fight every step of the way. What has helped has been the immense outpouring of love and support I’ve received over the past few days, for which I am very grateful. I’m taking this battle head on, knowing I have the strength of my family and friends behind me.
A post shared by Sonali Bendre (@iamsonalibendre) on

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post