నా లిస్టు ఏమంత పెద్దది కాదు - శ్రీరెడ్డి

కొందరు నేను ప్రకటిస్తున్న క్యాస్టింగ్ కౌచ్ ఆరోపణల లిస్టు చాలా పెద్దగా ఉందని భావిస్తున్నారు. కానీ అది అది తప్పు. ఎందుకంటే పెద్ద హీరోయిన్లయిన త్రి.., నయ...., కా......, స.... లాంటి వారు బయటపడి తమ లిస్టు చెపితే అది విని మీరు చచ్చిపోతారు. అని ఫేస్ బుక్ లో పోస్ట్ చేసింది.

0/Post a Comment/Comments