ఇండియా నుండి పారిపోలేదంట

ఇండియా నుండి పారిపోలేదంట
ఇండియా నుండి పారిపోలేదంట
శుక్రవారం ఉదయం విజయ్ మాల్యా ట్వీట్లు
దేశం నుండి పారిపోలేదంట వ్యాపార నిమిత్తమే వెళ్ళాడంట కాని ఎక్కడున్నాడో చెప్పలేదు
కేసుల్ని చట్టపరంగా ఎదుర్కుంటాడట
తన పరువు కొందరు కావాలనే తీసేస్తున్నారట
0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post