స్వప్నం

స్వప్నం
స్వప్నం
నల్లకలువల్లాంటి అందమైన కళ్ళు
వదులుగా అల్లుకున్న సుందరమైన కురులు
వెన్నెల పరుచుకున్న పాలరాతి లాంటి దేహం
వర్షపు జల్లులోని చల్లదనంలా హృదయం ....

వీటి గురించే ఆలోచిస్తూ
వెదురు పొదల మాటున దాగిన ఆ చంద్రబింబాన్ని

మడుగు నీటిలో చూస్తూ......
ఆమె జాడలు వెతుకుతూ నే స్వప్నం లో విహరించాను.

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post