చేజారిన హృదయం

చేజారిన హృదయం
చేజారిన హృదయం
నేనెంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా,
నా హృదయం చేజారిపోయింది.
నీ కోసం అంతులేని అన్వేషణ కొనసాగిస్తోందట.....

ఓ తీరిక లేని క్షణాన
నా హృదయం లో జొరబడి
అందమైన నీ నవ్వుతో స్వాగతించి వెళ్ళావట......

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post