యాదాద్రి శిల్పకళా వైభవం

యాదాద్రి శిల్పకళా వైభవం
యాదాద్రి శ్రీలక్ష్మీ నృసింహాస్వామి ఆలయ నిర్మాణంలో కృష్ణశిలలతో రూపొందుతున్న శిల్పాలు చూపరులను అబ్బుర పరుస్తున్నాయి. ఆలయ నిర్మాణ పనులు తుది దశకు చేరుకున్నాయి. దసరా కల్లా ప్రజలకు స్వామి వారి దర్శన భాగ్యం కలిగించాలని సీఎం కెసిఆర్ భావిస్తున్నారు. 

అష్టభుజి ఆకారంలో ఉన్న ప్రాకారానికి 32 రాతి స్తంభాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. బాహ్య ప్రాకార మండపంలో దేవతా, జంతు, పక్షు, పుష్ప, పత్ర, లత శిల్పాల అల్లికల ఆకృతులను తీర్చిదిద్దుతున్నారు. తంజావురు శిల్ప నిర్మాణరీతిలో సప్త గోపురాలు, ప్రధానాలయ ప్రాకార మండపాల నిర్మాణం జరుగుతోంది.

[pcarousel]

    [item url=" https://lh3.googleusercontent.com/-tFkXPUi-LjI/W2emNNzysdI/AAAAAAAACvc/P62SxCzRKJs3tVEr9Gfv-FNAFwfLZG63wCLcBGAs/h120/1.jpg" src=" https://lh3.googleusercontent.com/-tFkXPUi-LjI/W2emNNzysdI/AAAAAAAACvc/P62SxCzRKJs3tVEr9Gfv-FNAFwfLZG63wCLcBGAs/h120/1.jpg" title=""] [/item]
[item url=" https://lh3.googleusercontent.com/-xQ9BdtRUy_Y/W2emNHVI_NI/AAAAAAAACvg/gJmZV9zPE5AqmVgkr9lstmih2m_qAuzRgCLcBGAs/h120/2.jpg" src=" https://lh3.googleusercontent.com/-xQ9BdtRUy_Y/W2emNHVI_NI/AAAAAAAACvg/gJmZV9zPE5AqmVgkr9lstmih2m_qAuzRgCLcBGAs/h120/2.jpg" title=""] [/item]
[item url=" https://lh3.googleusercontent.com/-2ytQPfwh3Bc/W2emNZ_VUjI/AAAAAAAACvk/rvwUd8L2uUcbsqzwHA9O_BLlfomZP4r7wCLcBGAs/h120/3.jpg" src=" https://lh3.googleusercontent.com/-2ytQPfwh3Bc/W2emNZ_VUjI/AAAAAAAACvk/rvwUd8L2uUcbsqzwHA9O_BLlfomZP4r7wCLcBGAs/h120/3.jpg" title=""] [/item]
[item url=" https://lh3.googleusercontent.com/-dV-KxgvYKkc/W2emNlza7SI/AAAAAAAACvo/tMddcImvHksTBdSbP9vmBMD2KOUY7k-5ACLcBGAs/h120/4.jpg" src=" https://lh3.googleusercontent.com/-dV-KxgvYKkc/W2emNlza7SI/AAAAAAAACvo/tMddcImvHksTBdSbP9vmBMD2KOUY7k-5ACLcBGAs/h120/4.jpg" title=""] [/item]
[item url=" https://lh3.googleusercontent.com/-nUlJuzn6w6c/W2emOFZKclI/AAAAAAAACvs/Vn04H95B68k485OwHKPWk5ZqdeeGGZuXACLcBGAs/h120/5.jpg" src=" https://lh3.googleusercontent.com/-nUlJuzn6w6c/W2emOFZKclI/AAAAAAAACvs/Vn04H95B68k485OwHKPWk5ZqdeeGGZuXACLcBGAs/h120/5.jpg" title=""] [/item]
[item url=" https://lh3.googleusercontent.com/-R3zcsCiLrTg/W2emOeivLEI/AAAAAAAACvw/ZbXccBG3S0MtSF06xuB3to9qqR4kYKWigCLcBGAs/h120/6.jpg" src=" https://lh3.googleusercontent.com/-R3zcsCiLrTg/W2emOeivLEI/AAAAAAAACvw/ZbXccBG3S0MtSF06xuB3to9qqR4kYKWigCLcBGAs/h120/6.jpg" title=""] [/item]
[item url=" https://lh3.googleusercontent.com/-Cp0LdTNoBrc/W2emOi_26OI/AAAAAAAACv0/1sDEuQaTtJUNLzlUYhP5lacggstfdAt4wCLcBGAs/h120/7.jpg" src=" https://lh3.googleusercontent.com/-Cp0LdTNoBrc/W2emOi_26OI/AAAAAAAACv0/1sDEuQaTtJUNLzlUYhP5lacggstfdAt4wCLcBGAs/h120/7.jpg" title=""] [/item]
[item url=" https://lh3.googleusercontent.com/-7q9k5nMrxLI/W2emPUVX0eI/AAAAAAAACv4/eK9PQ-3TWpQ4mGNqYiVrSR2a1gUU7OcgACLcBGAs/h120/8.jpg" src=" https://lh3.googleusercontent.com/-7q9k5nMrxLI/W2emPUVX0eI/AAAAAAAACv4/eK9PQ-3TWpQ4mGNqYiVrSR2a1gUU7OcgACLcBGAs/h120/8.jpg" title=""] [/item]

[/pcarousel]

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post