శివ స్తోత్రములు

శివ స్తోత్రములు
శివ స్తోత్రములు 
శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసం
శ్రీ రుద్రం నమకమ్ 
శ్రీ రుద్రం చమకమ్ 
శివాష్టకం 
చంద్రశేఖర అష్టకం
కాశీ విశ్వనాథ అష్టకం
లింగాష్టకం
బిళ్వాష్టకం
శివ పంచాక్షరీ స్తోత్రం
నిర్వాణ షట్కమ్
శివానందలహరి
దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం
రుద్రాష్టకం
జగన్నాథాకష్టకం 
శివ అష్టోత్తర శత నామావళి
కాలభైరవాష్టకం
తోటకాష్టకం
శివ మానస పూజ
శివ సహస్రనామ స్తోత్రం
ఉమా మహేశ్వర స్తోత్రం
శివ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం
శివతాండవ స్తోత్రం
శివ భుజంగం
ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం
అర్ధ నారీశ్వర అష్టకం
శివ కవచం
శివమహిమ్నః స్తోత్రం
శ్రీ కాళహస్తీశ్వర శతకం
నక్షత్ర సూక్తం /నక్షత్రేష్టి
మన్యు సూక్తం
పంచామృత స్నానం
శివ మంగళాష్టకం
శ్రీ మల్లికార్జున మంగళశాసనం 
శివషడక్షరీస్తోత్రం
శివాపరాధక్షమాపణ స్తోత్రం
శివ భుజంగప్రయాతస్తోత్రమ్
దారిద్ర్యదహన శివస్తోత్రమ్
శతరుద్రీయమ్

0/Post a Comment/Comments